Program

Jako Radny będę skutecznie i sumiennie spełniał zadania zapisane w warszawskim programie samorządowym Prawa i Sprawiedliwości, a dla naszej dzielnicy moimi priorytetami będzie:
zdobywanie funduszy na remonty i doposażenie w media ( gaz, centralne ogrzewanie,kanalizacja) praskich kamienic.
Odblokowanie wykupu mieszkań komunalnych przez ich najemców z korzystną bonifikatą.
Poprawa bezpieczeństwa : ograniczenie ruchu tranzytowego,remonty ulic i lepsza na nich organizacja ruchu,rozbudowa systemu monitoringu i zwiększenie ilości patroli policji.
Uwolnienie zasobów mieszkaniowych- jedna centralna lista zasobów, przegląd zasobów wpisanych do gminnego rejestru zabytków.
Stworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży kontrolowanego przez Radę Dzielnicy.
Uregulowanie stanu prawnego gruntów będących dzisiaj we władaniu spółdzielni mieszkaniowych.
Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych
Uporządkowanie bazarku przy ul. Namysłowskiej
Bywałem czasem niegrzeczny, ale zawsze byłem skuteczny.
Wybory 21 października stawiają przed nami szansę na stworzenie Warszawy i Pragi naszej przyszłości. Proszę o Wasz głos na mnie do Rady Dzielnicy, Katarzynę Jasińską do Rady Miasta, Wojciecha Zabłockiego do Sejmiku mazowieckiego i Patryka Jakiego na Prezydenta Warszawy.