Kim jestem

Urodziłem się w Warszawie i od lat 70 -tych związany jestem z Pragą. W latach 80-tych działałem w niepodległościowej opozycji : Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności (MRKS), Federacja Młodzieży Walczącej (FMW) i Solidarność Walcząca. Brałem udział w kolportażu wydawnictw niezależnych i akcjach protestacyjnych. Za działalność na rzecz odzyskania niepodległości zostałem odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Wiem, że odzyskanej wolności trzeba bronić zawsze, pamiętając o historii i rzetelnie pracując na rzecz Ojczyzny, również tej małej. Dlatego kandyduje do Rady Dzielnicy z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość (lista 10) okręg 1 miejsce 3.

Solidarność Walcząca

Na zdjęciu drugi od lewej